Make Miner Management Efficient with BTC-Tools.

Simplify Miner Management with BTC-Tools v1.3.3: A Powerful Batch Processing Tool for Windows and Linux.

O BTC Tools

BTC Tools je výkonná softwarová aplikace navržená pro správu a konfiguraci ASIC minerů používaných při těžbě kryptoměn. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a robustní sadě funkcí BTC Tools usnadňuje proces udržování optimálního výkonu v rozsáhlých těžebních operacích.

Klíčové vlastnosti:

 • Automatické rozpoznávání zařízení: Snadno skenujte a detekujte všechny ASIC minery ve vaší síti.
 • Hromadná správa: Konfigurujte a spravujte více minerů současně, což šetří čas a úsilí.
 • Vzdálená konfigurace: Nastavujte provozní parametry, jako je frekvence a rychlost ventilátorů, odkudkoli.
 • Monitorování v reálném čase: Sledujte hash rate, teploty a celkový výkon v reálném čase.
 • Aktualizace firmwaru: Provádějte hromadné aktualizace firmwaru, aby všechna zařízení běžela na nejnovějším softwaru.
 • Uživatelsky přívětivé rozhraní: Intuitivní design zpřístupňuje software i uživatelům bez technických znalostí.

Výhody:

 • Efektivita: Optimalizujte své těžební operace s možnostmi hromadné správy.
 • Škálovatelnost: Ideální pro velké těžební farmy s mnoha zařízeními.
 • Pohodlí: Spravujte minery na dálku, což snižuje potřebu fyzických zásahů.
 • Optimalizace: Udržujte maximální výkon díky průběžnému monitorování a včasným aktualizacím.

Instalace BTC Tools

1. Stažení a instalace

 • Stáhněte si nejnovější verzi (např. v1.3.3).
 • Rozbalte archiv a spusťte BTC_Tools.exe.

2. Počáteční nastavení

 • Spusťte program a v případě potřeby nakonfigurujte základní nastavení.
 • Ujistěte se, že je váš počítač ve stejné síti jako vaše ASIC minery.

3. Detekce zařízení

 • V hlavním okně klikněte na „Scan“ pro detekci všech ASIC minerů v síti.
 • Počkejte na dokončení skenování; detekovaná zařízení budou uvedena v seznamu.

4. Konfigurace minerů

 • Vyberte minery, které chcete konfigurovat, a klikněte na „Config“.
 • Upravte nastavení, jako je frekvence, rychlost ventilátorů, adresa poolu a přihlašovací údaje.
 • Klikněte na „Apply“ pro uložení změn.

5. Aktualizace firmwaru

 • Vyberte zařízení, která chcete aktualizovat.
 • Klikněte na „Firmware Update“, zadejte cestu k souboru firmwaru a klikněte na „Update“.

6. Monitorování operací

 • Klikněte na „Monitor“ pro zobrazení hash rate, teploty a stavu každého zařízení.
 • Nastavte upozornění na selhání nebo přehřátí podle potřeby.

Použití BTC Tools: Krok za krokem

Řízení operací kryptoměnové těžby vyžaduje efektivní nástroje a strategie. BTC Tools v1.3.3 je navržen tak, aby usnadnil správu vašich ASIC minerů a nabízí řadu funkcí pro zjednodušení vašich procesů. Tento návod vám ukáže základní kroky pro efektivní používání BTC Tools.


Import segmentu sítě

Na začátku BTC Tools automaticky importuje segment lokální sítě, ve které se nachází váš počítač. Toto je první krok při instalaci softwaru.

 • Ověření importovaného segmentu: Ujistěte se, že importovaný síťový segment je správný. Pokud odpovídá vaší konfiguraci, můžete přejít k dalšímu kroku bez dalších změn.

Konfigurace segmentu sítě

Pokud je automaticky importovaný síťový segment nesprávný, můžete ho snadno změnit.

 • Změna síťového segmentu: Pro úpravy klikněte na segment v poli „Rozsah IP adres“.
 • Přidání nebo odstranění segmentu: Přidejte nové síťové segmenty pomocí ikony „+“ nebo odstraňte existující pomocí ikony „-“ a pokryjte všechny relevantní části vaší sítě.

Seskupování síťových segmentů

Pro lepší správu můžete síťové segmenty seskupit a pojmenovat je pro snazší identifikaci.

 • Vytváření skupin: Sesklupte síťové segmenty a přiřaďte jim názvy v poli „Poznámky“.
 • Kontrola skenování: Ovládejte skenování jednotlivých skupin zaškrtnutím políček vedle skupin nebo segmentů, které nemusíte skenovat.

Skenování minerů

Spusťte síťové skenování pro objevování a sledování vašich minerů.

 • Spuštění skenování: Klikněte na tlačítko „Skenovat minery“ a počkejte na dokončení procesu.
 • Zobrazení výsledků: Pokud budou v podporovaných síťových segmentech nalezeni minery, základní informace se zobrazí v tabulkovém formátu.

Další nastavení

Ujistěte se, že minery s vlastními přihlašovacími údaji jsou správně nakonfigurovány.

 • Přihlašovací heslo: Pro minery se změněným přihlašovacím heslem přejděte do „Nastavení“ a zadejte správné heslo do pole „Přihlašovací heslo minera“.

Třídění a filtrování dat

Organizujte zobrazená data pro lepší řízení těžebních operací.

 • Třídění dat: Kliknutím na záhlaví sloupců třiďte data podle různých parametrů.
 • Filtrování dat: Zrušte zaškrtnutí políčka „Zobrazit pouze identifikované minery“ pro zobrazení všech naskenovaných IP adres.

Červená značka

BTC Tools používá červené značky pro označení potenciálních problémů vyžadujících pozornost.

 • Identifikace anomálií: Červený záznam v tabulce označuje anomálie jako vysokou teplotu, nesoulad názvu s IP adresou nebo nízký výpočetní výkon.
 • Konfigurace červené značky: Upravte nastavení červené značky podle vašich potřeb v sekci „Nastavení“.

Závěr

Používání BTC Tools pro správu těžebních operací může výrazně zvýšit efektivitu a výkon. Pravidelně skenujte a sledujte své minery, věnujte pozornost červeným značkám a ujistěte se, že všechna nastavení jsou správně nakonfigurována. Pokud narazíte na problémy nebo potřebujete další pomoc, náš podpora je připravena vám pomoci. Přejeme vám úspěch ve vašich těžebních aktivitách!

Hledání ASIC minerů pomocí BTC Tools

Efektivní správa těžební farmy začíná správnou identifikací a lokalizací vašich ASIC minerů. BTC Tools v1.3.3 poskytuje výkonný způsob, jak skenovat vaši síť a najít vaše minery. Zde je krok za krokem průvodce pro používání BTC Tools k objevování a správě vašeho vybavení.

Krok 1: Import segmentu sítě

Když spustíte BTC Tools, automaticky importuje segment vaší lokální sítě, kde se nachází váš počítač.

 • Ověření importovaného segmentu: Ujistěte se, že importovaný síťový segment je správný. Pokud je vše v pořádku, přejděte k dalšímu kroku.

Krok 2: Konfigurace segmentu sítě

Pokud je automaticky importovaný segment nesprávný, můžete jej upravit.

 • Úprava segmentu sítě: Klikněte na segment v poli „Rozsah IP adres“ a proveďte změny.
 • Přidání nebo odstranění segmentů: Použijte ikony „+“ a „-“ pro přidání nebo odstranění síťových segmentů podle potřeby.

Krok 3: Seskupení síťových segmentů

Pro lepší správu si můžete organizovat síťové segmenty do skupin.

 • Vytvoření skupin: Sesklupte segmenty a přiřaďte jim názvy v poli „Poznámky“ pro snadnou identifikaci.
 • Ovládání skenování: Spravujte skenování zaškrtnutím nebo odškrtnutím políček vedle skupin nebo segmentů, které potřebujete.

Krok 4: Skenování minerů

Spusťte síťové skenování pro lokalizaci vašich minerů.

 • Spuštění skenování: Klikněte na tlačítko „Skenovat minery“ a počkejte na dokončení procesu.
 • Zobrazení výsledků: Základní informace o detekovaných minerech se zobrazí v tabulkovém formátu.

Krok 5: Úprava nastavení

Ujistěte se, že máte správné přihlašovací údaje pro minery s vlastními hesly.

 • Přihlašovací heslo: Zadejte správné heslo do pole „Přihlašovací heslo minera“ v sekci „Nastavení“.

Krok 6: Třídění a filtrování dat

Organizujte zobrazená data pro lepší správu.

 • Třídění dat: Kliknutím na záhlaví sloupců třiďte data podle různých parametrů.
 • Filtrování dat: Zrušte zaškrtnutí políčka „Zobrazit pouze identifikované minery“ pro zobrazení všech naskenovaných IP adres.

Těžební bazény a názvy pracovníků

Efektivní správa vaší těžební operace často vyžaduje změnu těžebních bazénů a přizpůsobení názvů pracovníků. Zde je rychlý průvodce, jak to udělat pomocí BTC Tools.

Změna těžebních bazénů

 1. Přístup k nastavení minerů: Otevřete BTC Tools a vyberte minery, které chcete nakonfigurovat.
 2. Upravit nastavení bazénů: Přejděte do sekce nastavení bazénů. Zadejte novou adresu bazénu, název pracovníka a heslo.
 3. Uložení změn: Uložte nová nastavení a aplikujte je na vybrané minery.

Přizpůsobení názvů pracovníků

 1. Vyberte minery: V BTC Tools vyberte minery, pro které chcete přizpůsobit názvy pracovníků.
 2. Přejděte do nastavení pracovníků: Přejděte do sekce nastavení pracovníků.
 3. Upravit názvy pracovníků: Zadejte požadované názvy pracovníků pro každý miner.
 4. Uložení a aplikace změn: Uložte změny a aplikujte je na vybrané minery.

Jak změnit bazény a názvy pracovníků

Efektivní správa vaší těžební operace často zahrnuje změnu těžebních bazénů a přizpůsobení názvů pracovníků. Zde je rychlý průvodce, jak to udělat pomocí BTC Tools.

Změna těžebních bazénů

 1. Otevřete BTC Tools: Spusťte aplikaci BTC Tools na vašem počítači.
 2. Vyberte minery: Vyberte minery, které chcete znovu nakonfigurovat.
 3. Upravte nastavení bazénů: Přejděte do sekce nastavení bazénů. Zadejte novou adresu bazénu, název pracovníka a heslo.
 4. Aplikujte změny: Uložte nová nastavení a aplikujte je na vybrané minery.

Přizpůsobení názvů pracovníků

 1. Vyberte minery: V BTC Tools vyberte minery, pro které chcete přizpůsobit názvy pracovníků.
 2. Přejděte do nastavení pracovníků: Přejděte do sekce nastavení pracovníků.
 3. Upravte názvy pracovníků: Zadejte požadované názvy pracovníků pro každý miner.
 4. Uložte a aplikujte: Uložte změny a aplikujte je na vybrané minery.

Jak změnit bazén a pracovníka Antmineru

Máte problémy s vaším Antminerem? Snadno můžete změnit těžební bazén a název pracovníka pomocí BTC Tools a vrátit se zpět na správnou cestu. Zde je rychlý průvodce:

Změna těžebních bazénů

 1. Otevřete BTC Tools: Spusťte aplikaci BTC Tools na vašem počítači.
 2. Vyberte Antminery: Vyberte Antminery, které potřebují rekonfiguraci.
 3. Upravte nastavení bazénů: Přejděte do sekce nastavení bazénů. Zadejte novou adresu bazénu, název pracovníka a heslo.
 4. Aplikujte změny: Uložte nová nastavení a aplikujte je na vybrané Antminery.

Přizpůsobení názvů pracovníků

 1. Vyberte Antminery: V BTC Tools vyberte Antminery, pro které chcete upravit názvy pracovníků.
 2. Přejděte do nastavení pracovníků: Přejděte do sekce nastavení pracovníků.
 3. Upravte názvy pracovníků: Zadejte nové názvy pracovníků pro každý Antminer.
 4. Uložte a aplikujte: Uložte změny a aplikujte je na vybrané Antminery.

f.a.q.

Často kladené otázky

Vítejte v naší sekci FAQ! Zde jsme sepsali odpovědi na některé z nejčastějších otázek týkajících se používání BTC Tools a správy vašich těžebních operací. Pokud nenajdete to, co hledáte, neváhejte kontaktovat naši podpůrnou službu.

Co je BTC Tools?

BTC Tools je výkonná softwarová aplikace navržená pro správu a optimalizaci výkonu vašich ASIC minerů. Pomáhá vám automatizovat konfiguraci, monitorovat výkon a efektivně udržovat vaše těžební zařízení.

Jak nainstalovat BTC Tools?
 1. Stáhnout: Navštivte oficiální webové stránky BTC Tools a stáhněte nejnovější verzi.
 2. Instalace: Postupujte podle instrukcí k instalaci poskytnutých na webových stránkách.
 3. Spusťte: Otevřete BTC Tools a začněte nastavovat vaše síťové segmenty a minery.
Jak provést skenování minerů v síti?
 1. Importovat síťový segment: BTC Tools automaticky importuje váš lokální síťový segment po spuštění.
 2. Nastavit segment: Pokud je to nutné, upravte síťový segment.
 3. Skenovat minery: Klepněte na tlačítko „Skenovat minery“, abyste detekovali všechny připojené minery.
Jak změnit těžební bazény?
 1. Vybrat minery: Otevřete BTC Tools a vyberte minery, které chcete rekonfigurovat.
 2. Upravit nastavení bazénů: Zadejte novou adresu bazénu, název pracovníka a heslo.
 3. Aplikovat změny: Uložte a aplikujte nová nastavení na vaše vybrané minery.
Jak přizpůsobit názvy pracovníků?
 1. Vybrat minery: V BTC Tools vyberte minery, pro které chcete změnit názvy pracovníků.
 2. Upravit názvy pracovníků: Přejděte do sekce nastavení pracovníků a zadejte nové názvy.
 3. Uložit a aplikovat: Uložte změny a aplikujte je na vybrané minery.
Co dělat, pokud uvidím vedle minera červený značku?

Červená značka naznačuje potenciální problémy, jako jsou vysoká teplota, nesoulad IP adres nebo nízký výkon. Zkontrolujte stav mineru a řešte problémy včas. Nastavení červené značky můžete upravit v sekci „Nastavení“.

Lze aktualizovat firmware pomocí BTC Tools?

Ano, BTC Tools vám umožňuje aktualizovat firmware na více minerech současně. Přejděte do sekce aktualizace firmwaru, vyberte minery a nahrajte nový firmware.